שיר השירים 1

<< שיר השירים 1 >>
Song of Solomon 1 Hebrew Bible (OT and NT)
 

1 שיר השירים אשר לשלמה׃

2 ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין׃

3 לריח שמניך טובים שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך׃

4 משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך נזכירה דדיך מיין מישרים אהבוך׃

5 שחורה אני ונאוה בנות ירושלם כאהלי קדר כיריעות שלמה׃

6 אל תראוני שאני שחרחרת ששזפתני השמש בני אמי נחרו בי שמני נטרה את הכרמים כרמי שלי לא נטרתי׃

7 הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים שלמה אהיה כעטיה על עדרי חבריך׃

8 אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיתיך על משכנות הרעים׃

9 לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי׃

10 נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים׃

11 תורי זהב נעשה לך עם נקדות הכסף׃

12 עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו׃

13 צרור המר דודי לי בין שדי ילין׃

14 אשכל הכפר דודי לי בכרמי עין גדי׃

15 הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים׃

16 הנך יפה דודי אף נעים אף ערשנו רעננה׃

17 קרות בתינו ארזים רחיטנו ברותים׃


<< Song of Solomon 1 >>
This translation includes the OT and NT and was originally titled Modern Hebrew. For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible