Psalmės 24

<< Psalmės 24 >>
Psalm 24 Lithuanian
 

1Viešpaties yra žemė ir visa, kas joje yra, pasaulis ir kas jame gyvena.

2Jis ant jūrų ją pastatė, ant srovių ją įtvirtino.

3Kas kops į Viešpaties kalną? Kas atsistos Jo šventoje vietoje?

4Tas, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį, kuris nenukreipė savo sielos į tuštybes ir neteisingai neprisiekė.

5Jis gaus palaiminimą iš Viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo.

6Tai karta, kuri ieško Jo, ieško Jokūbo Dievo veido.

7Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!

8Kas tas šlovės Karalius? Tai Viešpats, stiprus ir galingas. Tai Viešpats, galiūnas kovoje.

9Pakelkite galvas, vartai, pakilkite, senovinės durys, ir šlovės Karalius įeis!

10Kas tas šlovės Karalius? Kareivijų Viešpats­Jis yra šlovės Karalius.


<< Psalm 24 >>
This translation is copyrighted by the The Word of Faith Christian Fellowship, Lithuania (http://www.btz.lt/English/) -- All Rights Reserved.Online Parallel Bible