Zsoltárok 8

<< Zsoltárok 8 >>
Psalm 8 Hungarian
 

1Az éneklõmesternek a gittithre; Dávid zsoltára. (2) Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsõségedet.

3A csecsemõk és csecsszopók szájával erõsítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyûlölködõt és bosszúállót elnémítsd.

4Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:

5Micsoda az ember - [mondom] - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

6Hiszen kevéssel tetted õt kisebbé az Istennél, és dicsõséggel és tisztességgel megkoronáztad õt!

7Úrrá tetted õt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;

8Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezõnek vadait is;

9Az ég madarait és a tenger halait, [mindent], a mi a tenger ösvényein jár.

10Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!


<< Psalm 8 >>
Szent Biblia - Károli Fordítása

Bible Hub