Zsoltárok 29

<< Zsoltárok 29 >>
Psalm 29 Hungarian
 

1Dávid zsoltára.

Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet!

2Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben.

3Az Úr szava [zeng] a vizek fölött, a dicsõség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett.

4Az Úr szava erõs; az Úr szava fenséges.

5Az Úr szava czédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon czédrusait is.

6És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szirjónt, mint a bivalyfiat.

7Az Úr szava tûzlángokat szór.

8Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját.

9Az Úr szava megborjaztatja a nõstény szarvasokat, lehántja az erdõket, és az õ hajlékában mindene azt mondja: dicsõ!

10Az Úr trónolt az özönvíz felett; így trónol az Úr, mint király, mindörökké.

11Az Úr ad erõt népének, az Úr megáldja népét békességgel.


<< Psalm 29 >>
Szent Biblia - Károli Fordítása

Bible Hub