Ezecias
Jump to: ISBEThesaurusSubtopicsTerms
International Standard Bible Encyclopedia
EZECHIAS; EZECIAS

ez-e-ki'-as, ez-e-si'-as.

See EZEKIAS (3).

Thesaurus
Ezecias
... Int. Standard Bible Encyclopedia EZECHIAS; EZECIAS.
ez-e-ki'-as, ez-e-si'-as. See EZEKIAS (3). ...
/e/ezecias.htm - 6k

Ezechias
... Int. Standard Bible Encyclopedia EZECHIAS; EZECIAS.
ez-e-ki'-as, ez-e-si'-as. See EZEKIAS (3). ...
/e/ezechias.htm - 6k

Ezekias (2 Occurrences)
... (3) the King James Version Ezecias (APC 1Esdras 9:43), called Hilkiah in Nehemiah
8:4. Multi-Version Concordance Ezekias (2 Occurrences). ...
/e/ezekias.htm - 7k

Hilkiah (31 Occurrences)
... if the person mentioned in Nehemiah 12:7, 21 was the same who stood with Ezra at
the reading of the Law (Nehemiah 8:4). The latter appears as Ezecias (the King ...
/h/hilkiah.htm - 22k

Subtopics

Ezecias

Related Terms

Ezechias

Ezekias (2 Occurrences)

Hilkiah (31 Occurrences)

Links
Bible ConcordanceBible DictionaryBible EncyclopediaTopical BibleBible Thesuarus
Ezechias
Top of Page
Top of Page